Rakennuslautakunta, kokous 22.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Rakennuslautakunnan talousarvion 2020 täytäntöönpano

MjuDno-2020-29

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 52 §:n mukaan lautakunnan on hyväksyttävä talousarvionn perustuva käyttösuunnitelma.

Kunnanvaltuusto on päättänyt talousarviokäsittelyssä, että käyttötalouosassa sitovana tasona on lautakuntataso. Rakennuslautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosa on 207 860 €, josta on tavoitteena maksuilla ja muilla tuotoilla kattaa 110 270 €.

Mäntyharjun kunnassa on meneillään YT -neuvottelut, joista saadun neuvottelupöytäkirjan mukaan rakennusvalvonnan talousarviosta tulee saada menoista pois vuonna 2020; 3048 €.
Rakennusvalvonnan henkilömäärä on viranomaistehtäviin nähden muutoinkin alimitoitettu ja sen vuoksi rakennusvalvonta on vuoden 2020 alusta joutunut karsimaan asiakaspalveluaikoja (oheisliite) jotta aikaisempina vuosina kertynyttä viranomaistyövelkaa saadaan tehtyä pois, jotta asiakkaiden tasa-arvoinen ja säännöllinen palvelu sekä viranomaiskirjausten tekeminen saadaan tehdyksi. Asia liittyy koko teknisen palvelualueen yhteiseen palvelulupausten ja prosessien läpikäyntiin vuoden 2020 aikana. YT -neuvotteluissa rakennusvalvonnalle määrätyt vähennykset menoissa tulevat vaikuttamaan asiakkaiden palvelutasoon tai palveluiden puuttumiseen osana aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta vahvistaa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion sellaisenaan käyttösuunnitelmaksi 2020.

Rakennuslautakunta hyväksyy sekä vahvistaa kiristyneen taloustilanteen tuoman rakennusvalvonnan palvelulupausten tason laskun.

Päätös

Hyväksyttiin