Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Aluehallintoviraston ohjauskirje kunnille ehkäisevästä päihdetyöstä (liite 1)
  2. Kunnanvaltuuston muutokset sivistyslautakunnan talousarvioon vuodelle 2020: Kotihoidon kuntalisä palautettu vuoden 2019 tasolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)