Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Opettajan selvitys voimakeinoihin turvautumisesta

Salassa pidettävä, JulkL