Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Otto-oikeus

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 16 Mäntyharjun historia III / Käsikirjoituksen tarkastaminen, 10.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 30 Kansalaisopiston rehtori - kirjastotoimenjohtaja / Jari Hautamäki, 02.12.2019

varhaiskasvatuksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Tietokonehankinta/Varhaiskasvatus, 28.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)