Sivistyslautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

MjuDno-2019-751

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22§ mukaan sivistyslautakunta päättää koululaitoksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.

Perusopetuslain 23§:n  mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7§:n mukaan koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Edellä esitetyn mukaisesti laskettuna lukuvuonna 2020-2021 peruskouluissa on 187 työpäivää. Lukion osalta koulutuksen järjestäjä päättää opetuksen alkamis- ja päättämisajankohdasta sekä loma-aikojen jaksottamisesta. Kunnan kaikilla kouluilla on ollut mahdollisuus esittää kannanottonsa suunnitelmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Mäntyharjun peruskouluissa ja lukiossa

1. lukuvuoden 2020-2021 työ aloitetaan 13.8.2020,

2. lomaa pidetään seuraavasti:

  • syysloma  19.-25.10.2020 (vk 43),
  • joululoma  21.12.2020-6.1.2021,
  • talviloma 1.-7.3.2021 (vk 9) ja
  • lomapäivät 2.4., 5.4. ja 13.-14.5.2021,

3. lukuvuoteen kuuluu kaksi lauantaikoulupäivää (19.12.2020 ja 5.6.2021) ja

4. yksittäisen koulu-/työpäivän muutoksen osalta päätösvalta delegoidaan tapahtuvaksi sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä silloin, kun muutos ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.