Sivistyslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kansalaisopiston työvuosi 2019-2020

MjuDno-2018-709

Valmistelija

  • Heli Tirri, kansalaisopiston rehtori, heli.tirri@edu.mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22§ mukaan sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston työkaudesta.

Kansalaisopiston työkausi on koostunut 26 viikosta, joista 11 on syksyllä ja 15 keväällä. Liitteessä on esitelty lukukaudet vuonna 2019-2020 sekä työpäivät ja loma-ajat. Kansalaisopiston työvuotta suunniteltaessa on huomioitu peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-aikasuunnittelu lukuvuodelle 2019-2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston työvuoden 2019-2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.