Sivistyslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kokeilu maksuttomasta 20 tunnin varhaiskasvatuksesta 5-vuotiaille

MjuDno-2018-132

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 23.1.2018 aloitetta maksuttomasta 20 tunnin varhaiskasvatuksesta  kaikille 3 vuotta täyttäneille. Äänestyksen jälkeen aloitteen ei todettu aiheuttavan toimenpiteitä tässä vaiheessa.

Opetusministeriön käynnistämään kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta 20 tunnin varhaiskasvatuksesta on julistettu haettavaksi erityisavustusta toimintavuodelle 1.8.2018-31.7.2019. Erityisavustus on haettavissa ajalla 2.2.-9.3.2018 ja kunnalla täytyy olla avustusta haettaessa olemassa päätös kokeilutoimintaan osallistumisesta (http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-5-vuotiaiden-maksuttoman-20-viikkotunnin-varhaiskasvatuksen-kokeiluun).

Kunnanjohtajan esittelyssä 5.2.2018 kunnanhallituksen kokouksessa on todettu: "Maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa on syytä kokeilla pienellä ikäryhmällä kustannusvaikutusten, resursoinnin ja tilojen käytön vaatimusten selvittämiseksi. Kokeilukauden (toimintakausi 2018-19) jälkeen on mahdollista arvioida 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoamisen mahdollisuudet pitkällä tähtäimellä 5-vuotiaille ja nuoremmille. Samassa yhteydessä on syytä arvioida avoimen varhaiskasvatustoiminnan mahdollisuudet maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen rinnalla tai korvaajana." Kunnanhallitus on ko.kokouksessa todennut, että sivistyslautakunta käsittelee Mäntyharjun kunnan hakeutumisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilutoimintaan.

Liitteenä on varhaiskasvatuksen johtajan ja sivistysjohtajan valmistelema alustava suunnitelma vuoden mittaiseen kokeiluun vuonna 2013 syntyneiden lasten ilmaisesta 20 tunnin varhaiskasvatuksesta. Suunnitelmaa on mahdollista käyttää erityisavustushakemuksen pohjana. Jos valtio myöntää erityisavustusta ko.kokeilutoimintaan, avustus kattaa 20% tulomenetyksistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Mäntyharjun kunta kokeilee ajalla 1.8.2018-31.7.2019 vuonna 2013 syntyneiden lasten maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa,

2. kunta hakee kokeilutoimintaan valtion erityisavustusta,

3. kokeilun kustannukset pyritään kattamaan lautakunnan sisäisesti ja tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa toisen kolmannesvuosiraportin yhteydessä ja

4. toiminnan kustannuksia, tulomenetyksiä ja vaikutuksia sekä mahdollista jatkoa arvioidaan viimeistään kevätkaudella 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Maksuttoman varhaiskasvatuksen (20h/vko) kokeilu 5-vuotiaille on toteutettu Mäntyharjussa 1.8.2018 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut 25.1.2019 asti mahdollisuuden hakea kokeilulle rahoitusta toista vuotta varten.

Liitteenä on varhaiskasvatusjohtajan tekemä arviointi tämänhetkisestä kokeilusta. Arviointi on tässä vaiheessa hyvin suuntaa antava, sillä kokeilua on jatkunut vasta muutaman kuukauden ajan. Ministeriö ja Karvi tulevat tekemään kevään aikana omat arviointinsa kokeiluun osallistuneiden kuntien kokemusten pohjalta.

Toinen kokeiluvuosi antaa paremmat mahdollisuudet toiminnan kunnolliseen arviointiin. Varhaiskasvatuksen vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu kokeilun jatkumiseen. Toisen kokeiluvuoden aikana kohderyhmä tulisi olemaan vuonna 2014 syntyneet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Mäntyharjun kunta kokeilee ajalla 1.8.2019-31.7.2020 vuonna 2014 syntyneiden lasten maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa,

2. kunta hakee kokeilutoimintaan valtion erityisavustusta ja

3. toiminnan kustannuksia, tulomenetyksiä ja vaikutuksia sekä mahdollista jatkoa arvioidaan uudestaan viimeistään kevätkaudella 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.