Sivistyslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.