Sivistyslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Otto-oikeus

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Kulttuurisalin laitteistohankinta, 21.11.2018
§ 20 Kulttuurisalin ilmalämpöpumput, 28.11.2018
§ 21 Kulttuurisalin äänijärjestelmäpenkkien hankinta, 28.11.2018
Yleinen päätös:
§ 13 Kulttuurin pienavustus / Näytelmäkerhon äänitekniikan ja kaluston kehittäminen, 29.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).