Sivistyslautakunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020

MjuDno-2018-708

Valmistelija

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22§ mukaan sivistyslautakunta päättää koululaitoksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista.

Perusopetuslain 23§:n  mukaan perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7§:n mukaan koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Edellä esitetyn mukaisesti laskettuna lukuvuonna 2019-2020 peruskouluissa on 187 työpäivää.

 Lukion osalta koulutuksen järjestäjä päättää opetuksen alkamis- ja päättämisajankohdasta sekä loma-aikojen jaksottamisesta.

 Kunnan kaikilla kouluilla on ollut mahdollisuus esittää kannanottonsa suunnitelmasta ja nyt esitettävä suunnitelma on käsitelty rehtorien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Mäntyharjun peruskouluissa ja lukiossa

1. lukuvuoden 2019-2020 työ aloitetaan 8.8.2019,

2. lomaa pidetään seuraavasti:

syysloma  21.-27.10.2019 (vk 43),

lomapäivä 6.12.2019,

joululoma  22.12.2019-6.1.2020,

talviloma 24.2.-1.3.2020 (vk 9) ja

lomapäivät 10.-13.4.2020 ja 21.-22.5.2020,

3. lukuvuoteen kuuluu kaksi lauantaikoulupäivä ( 21.12.2019 ja 30.5.2020) ja

4. yksittäisen koulu-/työpäivän muutoksen osalta päätösvalta delegoidaan tapahtuvaksi sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä silloin, kun muutos ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.