Sivistyslautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Kuvaus

 1. Talousarvion 2020 täytäntöönpano (KH:n päätös)
 2. kouluverkkoselvityksen aikataulu 

  • henkilöstökysely 29.1.-5.2.2020

  • huoltajakysely 29.1.-5.2.2020

  • oppilashaastattelut 12.-13.2.2020

  • kuulemistilaisuus kuntalaisille 2.3.2020

  • iltakoulu luottamushenkilöille 3.3.2020

  • keskustelutilaisuus kuntalaisille koulujen tilojen vapaa-ajan käytöstä 4.3.

  • sivistyslautakunta käsittelee kouluverkkoa 10.3. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)