Sivistyslautakunta, kokous 3.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kysynnän vaikutus palvelutuotantoon

MjuDno-2019-743

Kuvaus

Kunnan väkiluvun laskiessa on syytä tarkastella kysynnän muutoksia ja selvittää, kuinka kunnan palvelutuotanto voisi parhaiten sopeutua muutoksiin. Valtuuston talousseminaarissa 3.6.2019 esiteltiin palvelualueilta joitakin yksiköitä ja tehtäväksi jäi tarkastella palvelualueen toimintaa kattavammin lautakunnassa. Sivistystoimialan eri yksiköistä on koostettu tiivis tietopaketti henkilöstöstä, kustannuksista ja mahdollisista toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa kulurakenteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)