Sivistyslautakunta, kokous 3.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Otto-oikeus

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Omatoimikirjaston laitteiden hankinta, 17.10.2019
§ 14 Mäntyharjun historia 3 / oikoluku ja kevyt kustannustoimitus, 22.10.2019
§ 15 Älytaulut ja dokumenttikamerat / Yhtenäiskoulu, 18.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Pulkka, Anu / varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 22.10.2019
Yleinen päätös:
§ 1 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Toivolan koulu, 03.10.2019
§ 2 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Kirkonkylän koulu, 03.10.2019
§ 3 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Yhtenäiskoulu, 03.10.2019
§ 5 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Mäntyharjun lukio, 18.10.2019
§ 6 Lisäys lukuvuosisuunnitelmaan / Yhtenäiskoulu, 18.10.2019

varhaiskasvatuksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Varhaiskasvatuksen sosionomin/opettajan sijaisuus / Päiväkoti Mustikkatassu, 22.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)