Sivistyslautakunta, kokous 3.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Talousarvion toteutuminen 2019 / Sivistyslautakunta

MjuDno-2019-121

Kuvaus

Raportti sivistyslautakunnan käyttötalouden toteumasta tammi-lokakuulta 2019 näyttää toimintakulujen osalta 77 278 euroa alle budjetoidun. Tilanne on parantunut puolivuotistilanteesta, mutta esimerkiksi koulukuljetusten ja joidenkin palveluostojen osalta tilikauden menot tulevat ylittymään. Lautakuntatasolla tilannetta kuitenkin korjaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kansalaisopiston henkilöstökulujen alittuminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vt. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee käyttötalouden toteumaraportin 1-10/2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)