Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätösehdotus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.