Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raili Suomi ja Eero Kantola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Kantola ja Tarmo Norén.