Tarkastuslautakunta, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 9 Toimitusjohtaja Anne Punavaaran kuuleminen / Koy Keskiväli ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy

MjuDno-2020-161

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi Koy Keskivälin ja Mäntyharjun Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Anne Punavaara.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Yhtiöiden toimitusjohtaja Anne Punavaara oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)