Tarkastuslautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen kuuleminen / talous ja työllisyys 21.1.2020

MjuDno-2020-42

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi hallinnon toimialan johtaja, hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

Penttinen kertoo alustavaa tietoa kunnan tilinpäätöksestä 2019 sekä työllisyydenhoidosta (työttömyys, työvoimapula, työpajatoiminta, työllisyydenhoidon kustannukset ja panostuksesta saadut hyödyt).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan klo 16.04-16.31.