Tarkastuslautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 5 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on 2.1.2020 jättänyt tarkastuslautakunnalle sidonnaisuusilmoituksen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)