Tarkastuslautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 3 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 20.-21.1.2020

MjuDno-2020-23

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkastus Oy, tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen suorittaa 20.-21.1.2020 kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta.

JHT, HT Mika Mikkonen antaa tarkastuslautakunnalle katsauksen suoritetusta tarkastuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan antaman selvityksen tarkastuksesta 20.-21.1.2020 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Eero Kantola saapui kokoukseen klo 15.32 tämän asian käsittelyn alussa.

Tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)