Tarkastuslautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastjat, kaksi henkilöä, on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarmo Norén ja Raili Rantanen.

Päätös

Hyväksyttiin.