Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Teknisen lautakunnan talouden toteuma tammi-lokakuu 2019 (lähetetty sähköpostilla tekniselle lautakunnalle)

Rantareitin kevyenliikenteenväylän maanrakennustyöt / Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 1.11.2019

Eurofins Ahma Oy:n tarkkailutulokset
- jätevesitutkimus 4.11.2019

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 28.10.-19.11.2019 (12 kpl)

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut / Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen tarkastuskertomus 4.12.2019 (lähetetty sähköpostilla tekniselle lautakunnalle)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.