Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Metsästysvuokrasopimus / Karankamäen Eräveikot ry

MjuDno-2015-145

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karankamäen Eräveikot ry on hakenut toistaiseksi voimassa olevaa metsästysvuokraoikeutta seuraaville tiloille:

Riihimäki 507-425-7-71 (55,24 ha)
Kolunrinne 507-414-9-147 (5,607 ha)
Lähdeaho 507-425-12-84 (2 ha)

Tilojen pinta-ala on yhteensä 62,847 ha.

Kunnanhallitus on 6.11.2017 § 204 delegoinut maanvuokrasopimusten hyväksymisen tekniselle johtajalle silloin kun vuokrasopimus on voimassa enintään viisi vuotta ja tekniselle lautakunnalle silloin kun vuokrasopimus on voimassa yli viisi vuotta ja kun kysymyksessä ei ole kaavamerkinnältään Y = yleisten rakennusten korttelialue.

Metsästystä varten maa-alueet vuokrataan aiemman käytännön mukaisesti toimivalle rekisteröidylle metsästysseuralle, jonka maa-alueisiin ne parhaiten soveltuvat ja vuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä. Metsätalouden kannalta kunta pitää tärkeänä, että vuokra-alueella harjoitetaan myös hirvenmetsästystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

  1. yllämainittujen tilojen metsästysoikeus vuokrataan vastikkeetta Karankamäen Eräveikot ry:lle
  2. tekninen johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.