Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen tekniseen lautakuntaan

MjuDno-2019-733

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan "Nuorisovaltuusto on mäntyharjulaisten 13-19 -vuotiaiden nuorten vaikuttajaelin. Nuorisovaltuuston tavoitteena on edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda esiin nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuusto kannustaa nuoria osoittamaan kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan."

"Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä nuorten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asuinympäristön, opiskelun tai liikkumisen kannalta sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä." 

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Toimikausi alkaa syyskuun 1. päivä ja päättyy elokuun 31. päviä.

Mäntyharjun Nuorisovaltuusto on 21.11.2019 pitämässään kokouksessa valtuuttanut Pyry Männistön edustajaksi teknisen lautakunnan kokouksiin.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön § 124, läsnäolo kokouksessa; Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. myöntää nuorisovaltuuston valtuuttamalle edustaja Pyry Männistölle läsnäolo- ja puheoikeuden teknisen lautakunnan kokouksiin 31.8.2020 päättyvälle toimikaudelle,
  2. että, nuorisovaltuuston edustajalle lähetetään esityslista sähköisesti samanaikaisesti kun teknisen lautakunnan jäsenillekin,
  3. että kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio kuten lautakunnan jäsenillekin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto