Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (23.10.-3.12.2019):

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Metsäomaisuuden hoito 2020-2022, 29.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Huusari Jouni / työvapaa, 26.11.2019
§ 10 Hytönen Minna / palkkauspäätös, 29.11.2019
Yleinen päätös:
§ 40 Kirkonkylän koulun suojaavat toimenpiteet selvitystyön aikana, 24.10.2019
§ 41 Urakointi Veljekset Lehto / takuuajan vakuuden hyväksyminen, 07.11.2019
§ 42 Maarakennus Suutarinen Oy / työaikainen vakuus, 03.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.