Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2019-486

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle seuraavista ajankohtaisista vireillä olevista asioista:

  • Kisalan rakennusurakan tilanne
  • Katuvalaistusurakan tilanne
  • Muut mahdolliset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen johtajan ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Mia Lamponen poistui tämän asian käsittelyn aikana.