Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, tarkastuskertomus 4.12.2019, vesihuoltolaitos

Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, tarkastuskertomus 17.12.2019, palvelukeskus Ruskahovi

Terveystarkastajan viranhaltijapäätös 18.12.2019 § 2 / Terveydensuojelulain mukainen vesilaitoksen riskiarvion hyväksyminen, Mäntyharjun vesihuoltolaitos

ELY-keskus, tarkastuskertomus 17.12.2019 / Mäntyharjun kunnan vieshuoltolaitos Asemankylän jätevedenpuhdistamo

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 22.1.2020 § 8 / Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2020

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 9.12.2019 / Teerilahdentien loppuosan vesihuolto

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 11.12.2019 / Vannekiven pohjavedenottamo

Pöytäkirja 3.2.2020 / Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen sisäilmatyöryhmän kokous

Eurofns Ahma Oy:n testausselosteet 18.12.2019:
Talousvesi, Luuminniemi lähtevä
Talousvesi, VKL lähtevä
Talousvesi, Mustikkatassu
Jätevedenpuhdistamo, jätevesitutkimus ja lausunto

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 20.11.2019-30.1.2020 (66 kpl)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.