Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Rautatieaseman makasiinin kunnostus / lisämääräraha

MjuDno-2018-228

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun rautatieaseman makasiinirakennuksen korjaushankkeen loppukatselmus on sovittu pidettäväksi 9.1.2020. Tarkastus oli sovittu loppukatselmukseksi, mutta sen aikana rakennustarkastajan johdolla todettiin yhteisesti, ettei hanketta voida tässä tilanteessa loppukatselmoida koska käyttötarkoituksen muutoksen vaatimia töitä ei ollut tehty ja siten rakennusta ei vielä tässä tilanteessa voida katselmoida asiakaspalvelu-/ myymälärakennukseksi. Tarkastuksessa todettiin, että muutokset olisi suunniteltava (erityissuunnitelmat, joissa on huomioitu vaatimukset) ja sen jälkeen toteutettava ennen loppukatselmusta, koska aiemmin tehdyn mukaan rakentaminen ilman erityissuunnitelmia voi johtaa tekemiseen useampaan kertaan

Makasiinirakennuksen käyttöönottoon, esteettömyyteen ja paloturvallisuuteen liittyvien lisätöiden suunnitelmat on laadittu. Toimenpiteistä pyydetään takuuajan lisätyötarjous eriteltynä tarjouslomakkeen mukaisilla hinnoilla ulkopuolisiin sekä sisäpuolisiin korjaustöihin. Teknisen toimen kustannusarviot takuuajan muutostöille eriteltyinä: ulkopuoliset työt on noin 40 000 €, sisäpuoliset työt 15 000 €.

Samassa yhteydessä on selvitetty rautatieaseman sähköliittymän syöttökaapelointia entiselle ratavartijan mökille, joka on yksityisomistuksessa. Ratavartijan mökin sähkönsyöttö on kaapeloitu rautatieasemalta ja yksityiselle kiinteistönomistajalla on oma sähköntoimitussopimus. Sähkö-/ verkkoyhtiöiden sääntöjen mukaan jokaisella kiinteistöllä on oltava oma sähköliittymä. Senaatti-kiinteistöjen ja Kattomestareiden välisessä kauppakirjassa tai Kattomestareiden eikä Mäntyharjun kunnan välisessä kauppakirjassa ole mainintaa sähköliittymän eriyttämisvaatimuksista. Mäntyharjun kunnalla ei ole kirjallista dokumentaatiota tai vaatimusperustetta yksityiselle kiinteistönomistajalle sähköliittymän eriyttämisvaatimuksista. Näin ollen teknisen toimialan selvitysten perusteella Mäntyharjun kunta on velvollinen toteuttamaan sähköliittymän eriyttämisen kiinteistöjen välillä. Teknisen toimen arvio sähköliittymän eriyttämiskustannuksille kokonaisuutena on noin 7000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 62 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) Rautatieaseman makasiinin korjaustöihin ja rautatieaseman sähköliittymän eriyttämiselle yksityisen kiinteistön osalta kustannuspaikalle 009505.

Päätös

Hyväksyttiin.