Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Teknisen lautakunnan investoinnit 2020 / työohjelma

MjuDno-2020-101

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2019 § 83 hyväksynyt kunnan talousarvion. Investointien edellyttämät tulo- ja menomäärärahat on hyväksytty kohdassa 4.

Teknisen lautakunnan investoinnit ja toteutuksen aikataulut ovat seuraavat:

009506  Ruokala / keskuskeittiö 100 000 €

 • Tarveselvitys- ja hankesuunnittelun konsultointipalvelut kilpailutetaan maaliskuussa.
 • Kirjaston ruokala- ja keittiötilojen kuntotutkimussuunnitelma kilpailutetaan maaliskuussa. Kuntotutkimuksessa huomioidaan koko rakennuksen kunnon selvittäminen rakenteiden sekä talotekniikan ja prosessitekniikan osalta.

 

009513  Kiinteistöjen automaatioratkaisut (yhtenäiskoulu) 50 000 €

 • Mäntyharjun kunnan palvelurakennusten rakennusautomaatioratkaisut käsittävät nykytilanteen kartoitukset ja toimintakunnon selvittämisen konsultointipalveluna.
 • Rakennusautomaation tavoitetila määritellään rakennusten huolto-ohjelmiston ominaisuuksien määrittelyn yhteydessä.
 • Rakennusautomaatioratkaisujen kehitystyön selvitykset ovat käynnistyneet tammikuussa ja kustannusarviot konsultointipalveluille saadaan helmikuun aikana. Kehitystyö käynnistyy konkreettisesti alkuvuoden aikana.

 

009514  Kirkonkylän koulu 2 000 000 €

 • Määrärahan käyttö varmentuu kouluverkkoselvityksen valmistuttua.
 • Rakennustyömaan keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset kirjataan käyttötalouteen.

 

009530  Liikuntahalli Kisala 3 700 000 € + 100 000 € irtaimisto

 • Laajennushankkeen alkuperäinen valmistumisaika 30.8.2020, joka on muuttunut yleisaikataulu tasolla 2.10.2020 johtuen tilaajan suunnitelmapuutteista ja -virheistä.
 • Valtionosuus 375 000 € maksatuserä nro 2 toteutuu, kun koko laajennushankkeen sekä vanhan Kisalan korjausten kokonaisuus on 50% valmis.

 

009544  Tekninen tukikohta / Koulutie 50 000 €

 • Tilojen ensimmäisten korjaus- ja muutostyösuunnitelmien kustannusarvio on noin 200 000 €, jota ei hyväksytä. 
 • Kohteen käyttöä on tarkasteltu uudelleen ja korjaus- ja muutostöistä laaditaan uudet suunnitelmat toimisto- ja sosiaalitilojen osalta. Työtila muutetaan varastotoimintaan soveltuvaksi ja pyritään kehittämään yhteistoimintaa työpajan kanssa, jotta päällekkäisiä työtiloja ei rakenneta. Piharakennuksen muutostyöt tarkastellaan korjattujen suunnitelmien jälkeen. 
 • Vanha paloasema toimii toistaiseksi kaluston tukeutumistiloina, jotta teknisen tukikohdan korjaussuunnitelmat saadaan sovitettua rahoitukseen.

 

009548  Katuvalot / Lisämääräraha  65 000 €

 • Vuonna 2019 kesken jääneen katuvalaistusurakan loppuunsaattaminen sisältäen valvontatehtävät.
 • Siirtynyt urakkasumma on 61 270 € ja tilaajan vaatima urakkasakko tulee täysimääräisenä vaadittavaksi 7012,50 €.
 • Urakoitsijan uuden työaikataulun mukaan urakka valmistuu viikolla 20/2020.

 

009550  Vesihuoltolaitos  625 000 €

 • Vesitornin saneeraus 500 000 €.
 • Verkostojen saneeraus 50 000 €.
 • Jätevedenpumppaamojen uusinta 25 000 €.
 • Etäluettavat mittarit 50 000 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2020 työohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin.