Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tekojääradan valaistus / lisämääräraha

MjuDno-2017-598

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan liikuntapaikkamestari ja tekninen johtaja ovat selvittäneet tekojääradan KVR-urakan sisältöä. Tekojääradan rakentamisesta vastannut Jäämestarit Oy kuuluu nykyisin Unisport Infra Oy:n yrityskaupan johdosta. Tekojääradan 2 vuotinen takuuaika päättyy lokakuussa 2020.

Tekojääradan takuuajan vuosihuollot on olleet tekemättä ja valaistusteho on havaittu Mäntyharjun kunnan mittauksissa suunnitelmista poikkeavaksi. KVR-urakoitsija on hyväksyttänyt Mäntyharjun kunnalla valaistussuunnitelman tavoitevalaistusteholle 200lux sekä valaistus on suunniteltu Philipsin valonlähteillä 120-360 luxiin pistemitoituksella. Liikuntapaikkamestarin epävirallisissa mittauksissa 9.1.2020 valaistusteho on 27-55 luxia, jonka jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet tilaajan ilmoitukseen perustuen. Liikuntapaikkamestarin uuden mittauksen jälkeen epävirallisella lux-mittauksella arvot olivat 38-101 luxia, joka ei tilaajan käsityksen mukaan ole vieläkään tilauksen mukainen. Tilaajan näkökulmaa puoltaa myös se, että suunnitelmissa on 6 valaisinpylvästä ja 18 valonlähdettä. Nykyinen toteutus sisältää 4 valaisinpylvästä ja yhteensä 8 valonlähdettä. Lisäksi urakoitsija vastasi edelliseen reklamaatioon vaihtamalla valaisimia.

Lisäksi suunnitelmissa on esitetty kaksi syöttökaapelia pääkeskukselta tekojääradan sähkökeskukselle, joista ei ole asennettu kuin yksi syöttökaapeli.

Valaisinpylväät sijaitsevat kulmissa väärin sijoitettuna ja keskialueen valaistuksen takia valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle ja valaistusteho on kääntäen verrannollinen pinta-alaan, joten valoteho ei ole tasainen kentän alueella. Valaisimien asento aiheuttaa turhaa häikäisyä myös lähialueen asutukselle.

Urakoitsijan luovutusasiakirjoissa ei ole toteutuksen mukaisia loppupiirustuksia vaan niissä viitataan hyväksyttyihin suunnitelmiin ja valaistusteholaskelmiin. Urakkaohjelmassa on sovittu selkeästi noudatettavat suunnitelmat, muutosten hyväksyttäminen ja hyvitykset sekä muut KVR-urakan vaatimukset.

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti Mäntyharjun kunta on vastaanottanut KVR-urakan 17.10.2018. Aikaisemmissa työmaakokouspöytäkirjoissa ei ole kirjattu hyväksyttyjen suunnitelmien muutoksia valaistuksen osalta eikä taloudellisessa loppuselvityksessä ole hyvityksiä sähköurakkaa kohtaan. 

Mäntyharjun kunnan nykyinen tekninen johtaja on pyytänyt kirjallista selvitystä Unisportin edustajalta, jota ei ole vielä toimitettu. Ensimmäisen vuoden takuuajan tarkastus järjestetään 18.2.2020, jossa käsitellään myös edellä mainittuja asioita. 

Sähkösuunnittelijalta pyydetyn yksikköhintoihin perustuva kustannusarvio suunnitelmien mukaisista puutteista: valaisimet a´2300 €/kpl, yhteensä 10kpl 23000 €, pylväät a´990 €/kpl ja jalustat a´314 €/kpl, yhteensä 2kpl 2608 €, puuttuva syöttökaapeli a´60 €/m asennettuna 38m yhteensä 2400 €, asennustöiden arvio noin 2000 € ja sähkösuunnitelmien loppudokumentointi arvio noin 1500 €. Todelliset urakkahinnat voivat olla yksikköhintoja alhaisempia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle

  1. Reklamaation korvausvaatimuksen määrän asettamista, mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti.
  2. että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 31500 €:n muutoksen (lisämääräraha) jääkiekkokaukalon valaistuksen parantamista varten kustannuspaikalle 009552 "Tekojäärata". Mahdollinen reklamaatiosta toteutuva vahingonkorvaus kohdistetaan investointimäärärahalle.

Päätös

Hyväksyttiin.