Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vesitornin korjaussuunnitelma

MjuDno-2019-418

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää ja hyväksyy rakennushankkeiden pääpiirustukset.

Vesihuoltolaitos on teettänyt kuntotutkimukset vesitornin katto- sekä betonirakenteisiin 27.10.2017, päivitetty 20.7.2018. Sisäpuolinen ympäristö- ja rakennustekninen tarkastus on tehty 11.5.2017. Näiden kuntotutkimusten pohjalta on hankittu korjaussuunnitelma vesitornin osalta. 

Talousarviossa vesihuoltolaitoksen investointihankkeissa on hyväksytty määräräha vesitornin korjaukseen sekä tekstiosan maininta prosenttitaiteesta. Taiteen osalta haetaan apuraha.

Vesihuoltomestari esittää liitteenä olevan korjaussuunnitelman hyväksymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 4.2.2020 päivätyn vesitornin korjaussuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.