Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vuoden 2019 tilinpäätös / tekninen lautakunta

MjuDno-2020-67

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilinpäätösohjeen mukaan tilinpäätökset tulee käsitellä lautakunnissa 10.-28.2.2020. Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2020.

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on esitetty liitteessä. Tilinpäätös on valmisteltu ohjeen mukaan valmiille vuoden 2019 talousarvion tekstipohjalle.

Tuloslaskelman mukaan teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 5 388 748 € (tot. 91,6 %) ja toimintakulut 5 781 371 € (tot. 100,8 %). Toimintakate on -392 623 €. Poistot ja arvonalentumiset sekä laskennalliset erät huomioiden tilikauden alijäämä on 2 159 502 €. 

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutunet liitteenä olevan listan mukaisesti. Alla selvitys toteutumattomista määrärahavaroista.

 • 009508 Kurssitie 9 (Sinex-halli); määräraha 30 000 € on jäänyt kokonaan käyttämättä, koska kyseisen kiinteistön lämmönsiirtolaitteiston kunnostusta ei ole toteutettu
 • 009513 Yhtenäiskoulu; rakennusautomaatiojärjestelmä on uusittu ja 25 000 €:n määrärahasta säästyi  7 000 €. Investointi siirtyi käyttötalouden menoksi, koska investointisumma jäi alle 20 000 €. Ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän säätötoimenpiteet noin 14000 € suoritettiin käyttötalouden rahoituksella.
 • 009514 Kirkonkylän koulu; 850 000 €:n määrärahasta jäi hankkeen keskeyttämisen vuoksi käyttämättä 278 881 €. Kirkonkylän koulun tasearvo on alaskirjattu 2019 tilinpäätöksessä ja urakoiden päättämisen sekä rakennuksen purkukustannukset on huomioitu tilinpäätöksessä. Urakoiden keskeytysajan kustannukset on siirretty käyttötalouden kuluksi tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • 009530 Kisala; määrärahan lisäys huomioiden 2 577 000 €:sta jäi käyttämättä 1 051 991 € hankkeen yleisaikataulun myöhästymisestä noin 5 viikkoa suunnitelma virheiden sekä puutteiden johdosta. Valtion myöntämästä avustuksesta saatiin ensimmäinen maksatuserä 225 000 €. 
 • 009535 Museoalueen rakennukset; Iso-Pappilan päärakennuksen katon osittaiseen uusimiseen oli varattu 35 000 €. Hankkeessa toteutettiin jalkarännien yläpuolelta vesikatteen korjausta noin metrin kaistaleveydeltä sekä sadevesijärjestelmät parannettiin. Hanke toteutui 13 331 € edullisemmin.
 • 009540 Terveyskeskus; määräraha + lisämääräraha yhteensä 150 000 €. Määrärahalla korjattiin terveyskeskuksen perheneuvolan 7 huonetta sekä tutkittiin rakenteiden kuntoa ja selvitettiin ilmanvaihdon painetasoja rakennuksen B-osassa. Suunniteltua viemäriputkiston saneerausta ei toteutettu. Määrärahaa jäi käyttämättä 74 483 €.
 • 009548 Katuvalot; 400 000 €:n määrärahasta jäi käyttämättä 152 379 €. Katuvalaistusurakka ei valmistunut aikataulussa urakoitsijasta johtuvista syistä ja urakka jatkuu v. 2020. Vuodelle 2020 tekninen lautakunta pyytää lisämäärärahan, jossa huomioidaan urakkasakot.
 • 009520 Liikenneväylät; liikenneväylien investointivaraus ja lisämääräraha olivat yhteensä 668 000 €. Määräraha ylittyi 72 680 €. Syynä ylitykseen ovat Nokiantien, Tervaniementien ja Rantareitin urakoiden lisä- ja muutostyöt.
 • 009521 Puistot ja yleiset alueet; 30 000 €:n määräraha on ylittynyt 4 362 €. Hankkeella toteutettiin torin sähkönjakelujärjestelmän uusiminen sekä Keskusleikkipuiston ja Puistotien leikkipuiston leikkivälineiden osittaista uusimista. Syynä ylitykseen on torin sähkönjakelujärjestelmän kustannukset.
 • 009550 Vesihuoltolaitos; määrärahasta 220 000 € jäi toteutumatta 49 459 €.

 

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö sisältyy kunnan tilinpäätöksen ao. kohtiin ja on osaltaan mukana teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä. Vesihuollon toiminnasta on laadittu erillinen liitteenä oleva toimintakertomus.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2019 investointien toteumat,
 2. hyväksyy esitetyn vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen sekä
 3. esittää tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin.