Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kunnanvaltuusto 8.10.2018 § 58 / Talousarvion muutokset, tekninen lautakunta
Kunnanhallitus 18.10.2018 § 141 / Korvauksen maksaminen tenniskentän hankinnan keskeyttämisestä
Kunnanhallitus 18.10.2018 § 149 / Sähköliittymän hankinta Kisalan alueelle, lisäpykälä
Kunnanhallitus 5.11.2018 § 155 / Montonen Tapio, irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta

Terveystalo / Työpaikkaselvitysraportti 24.9.2018, vesihuoltolaitos
Terveystalo / Sisäilmatyöryhmän kokous 24.9.2018
Aluehallintovirasto / Työsuojelutarkastus 8.10.2018, rakennusvalvonta

Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokous 10.10.2018
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokous 29.10.2018
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokoukset 6.11.2018 ja 13.11.2018
Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus, takuutarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja 11.10.2018
Tekojäärata, vastaanottotarkastuspöytäkirja 17.10.2018

Eurofins Ahma Oy:
Talousvesitutkimukset 26.9.2018
- Luuminniemi, lähtevä
- Luuminniemi, raaka
- VKL, lähtevä
- VKL, raakavesi
- Kisalan kahvio
- Mustikkatassu
Vesihuoltolaitoksen tarkkailut 9.11.2018
- Jätevesitutkimus
Särkimäen kaatopaikan tarkkailut 25.9.2018
- Pohjavesitarkkailu
- Kaivo K7
- Suoto- ja purkuvedet
- PK2, kaatopaikkavesi- ja kaasutarkkailu

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 8.10.-12.11.2018 (23 kpl)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.