Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kunnanvaltuusto 1.7.2019 § 45: Terveyskeskuksen saneeraus / lisämääräraha
Kunnanvaltuusto 1.7.2019 § 46: Kisalan peruskorjaus ja laajennus 
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 103: Kunnanhallituksen edustajan valitseminen muihin toimielimiin kaudeksi 1.6.2019-31.5.2021
Kunnanhallitus 17.6.2019 § 108: Talousarvion toteutuminen toukokuu 2019

Taulukko kesäkuun talouden toteumasta (jaettu erillisellä sähköpostilla lautakunnan jäsenille)

Laura Hokkasen opinnäytetyö Hulevesien vaikutus Mäntyharjun Kurkilampeen (opinnäytetyön linkki jaettu erillisellä sähköpostilla lautakunnan jäsenille)

Eurofins Ahma Oy:
Talousvesitutkimukset 12.6.2019 ja 12.8.2019, Mustikkatassu
Talousvesitutkimus 12.8.2019, Luuminniemi lähtevä
Talousvesitutkimus 12.8.2019, VKL lähtevä
Jätevesitutkimus, vesihuoltolaitos 29.6.2019
Jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu 17.6.2019
Jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu 16.7.2019
Särkimäen kaatopaikkavesi- ja kaasutarkkailu 6.6.2019

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 5.6.-23.7.2019 (20 kpl)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)