Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Otto-oikeus

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (14.6.-14.8.2019):

Kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Leikkivälineiden hankkiminen 2019, 04.07.2019

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Urheiluhalli Kisala / Talotekniikan valvonta ja rakennustöiden työmaavalvonta, turvallisuus- sekä kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät, 08.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Oksanen Jenni / irtisanoutuminen maankäyttöinsinöörin virasta, 12.08.2019
§ 7 Pesonen Eija / irtisanoutuminen tuotantopäällikön virasta, 12.08.2019
Yleinen päätös:
§ 21 Virransalmen yksityistien nopeusrajoitusmerkin muutos., 26.06.2019
§ 22 Tennis/padel -kentän rakentaminen / takuuajan vakuuden hyväksyminen, 27.06.2019
§ 23 Kirkonkylän koulun LVI-urakka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen., 28.06.2019
§ 24 Metsän myynti / pystypuukauppa, kesä 2019, 06.08.2019
§ 25 Kirkonkylän koulun rakennusurakka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 14.08.2019
§ 26 Kirkonkylän koulun sähköurakka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 14.08.2019

Tuotantopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Toivolan koulun ruokakuljetuspalvelut 19.8.2019 - 31.12.2019, 14.08.2019

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 3 Teerilahden vesi- ja viemärijohtolinjan rakentaminen, 09.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)