Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Torniainen ja Juha Vallin.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Torniainen ja Janne Haajanen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)