Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2019-486

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle seuraavista ajankohtaisista vireillä olevista asioista:

 • Kisala urheiluhallin rakentaminen
 • Paloasema
 • Yhtenäiskoulun IVA-muutokset sekä sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
 • Terveyskeskuksen sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
 • Nokiantie
 • Tervaniementie
 • Rantareitti
 • Katuvalaistus
 • Asematie
 • Teerilahdentien vesihuolto

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)