Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vannekiven pohjavedenottamo / lisämääräraha

MjuDno-2019-487

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on vesihuoltolaitoksen kustannuspaikalle 009550 myönnetty 220 000 €:n määräraha. Tästä määrärahasta 30 000 € on kohdistettu Vannekiven vedenottamon kunnostukseen. Määräraha on riittämätön välttämättömien kunnostustoimien suorittamiseen.

Vesihuoltolaitos on teettänyt kunnostusohjeistuksen, jonka mukaisesti vedenottamon kunnostus on tarkoitus suorittaa. Vuonna 2019 on tarkoitus suorittaa ohjeistuksen vaihe 1. Ennen tulevaa vesitornin saneerausta on saatava vedenottamoiden toimintavarmuus, ilman vesitornin varavettä.

Vannekiven pohjavedenottamon kunnostuksesta on pyydetty tarjoukset. Määräaikana on saatu kaksi tarjousta. Molemmat tarjoukset ylittävät määrärahavarauksen vuodelle 2019.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2019 talousarvioon 25 000 €:n muutoksen (lisämääräraha) kustannuspaikalle 009550 vesihuoltolaitos,
  2. toteaa, että määräraha kohdistuu Vannekiven pohjavedenottamon kunnostukseen suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)