Tekninen lautakunta, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Rakennuslautakunta 8.10.2019 § 49, Kuntotutkimukset / terveyskeskus ja peruskoulu - jatkoaika myönnetty 31.7.2020 saakka.

Eurofins Ahma Oy, talousveden tarkkailut 11.10.2019:
Kisalan kahvio
Luuminniemi lähtevä
Luuminniemi raaka
VKL raakavesi
VKL lähtevä
Mustikkatassu

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 7.-21.10.2019 (9 kpl)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.