Tekninen lautakunta, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kieppi Sawmill Oy / Alustava kannanotto hankesuunnitelmasta

MjuDno-2019-658

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kieppi Sawmill Oy on laatinut tehdasalueen kehittämissuunnitelman vuosille 2018-2020. Kieppi Sawmill Oy on käynnistänyt kehittämissuunnitelman seuraavana toteutusvaiheena selvitystyön tehdasalueen laajentamisesta vesialueelle. Laajennusaluetta käytetään tukkivaraston lisätilana sekä lämpölaitoksen sijoituspaikkana. Kieppi Sawmill Oy on laatinut vesilain mukaisen hakemussuunnitelman ja pyytää Mäntyharjun kunnalta alustavaa kannanottoa yleis- ja asemakaavan muutokseen. Koska hankkeessa tehdään laajennusta ja täyttöä vesialueen puolelle, hanke ei ole voimassa olevien kaavojen mukainen vesialueen osalta. Kieppi Sawmill Oy kokoontuu järjestäytymättömien osakaskuntien kanssa marraskuun aikana.

Varsinainen poikkeamislupa asemakaavan määräyksistä haetaan rakennuslautakunnalta ennen hankkeen toteuttamista. Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestyksen mukaan toimenpiteelle täytyy hakea toimenpidelupa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Mäntyharjun kunnan asemanseudun asemakaavan päivitys on suunniteltu laadittavaksi vuosien 2021-2022 aikana.

Alustava vesilain mukainen hakemussuunnitelma oli kokouksessa tutustuttavana ja nähtävillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. toteaa, ettei Kieppi Sawmill Oy kehittämissuunnitelman mukaiseen kaavan poikkeamiseen ole huomautettavaa,
  2. toteaa, että asemanseudun asemakaava päivitetään Mäntyharjun kunnan toimesta pidemmän aikavälin kaavoitussuunnitelman mukaisesti ja alustavasti vuosien 2021-2022 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.