Tekninen lautakunta, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (2.-23.10.2019):

Kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Iso-Pappilan vesikaton kunnostus / tarjouksen hyväksyminen, 07.10.2019

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Metsäomaisuuden hoito / hankinnan keskeyttäminen., 07.10.2019
Yleinen päätös:
§ 34 Maarakennus Suutarinen Oy / Kisalan rakennusurakka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 03.10.2019
§ 35 Maarakennus Suutarinen Oy / takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen, 09.10.2019
§ 36 Vannekiven pohjavedenottamon kunnostus, osa 1 / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 21.10.2019
§ 37 Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen jatkorahoitus, 23.10.2019
§ 38 Kyttäläntien nopeusrajoitusmerkki., 23.10.2019
§ 39 Savitaipaleen ja Mäntyharjun kunnan rakennusvalvonnan yhteistyösopimus, 23.10.2019

Vesihuoltomestari
Yleinen päätös:
§ 1 Ilmoitus kuulutuksesta velkojille jakautumisen johdosta, 08.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.