Tekninen lautakunta, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Torimaksut

MjuDno-2019-596

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Perussuomalaisten valtuustoryhmä oli jättänyt valtuustoaloitteen torimaksujen poistamisesta kunnanvaltuuston kokouksessa 12.11.2018.

Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessa 19.3.2019 § 23. Asiaa valmisteltaessa oli laskettu, että torimaksujen luopumisesta aiheutuu vuodessa nettomenoja noin 18 000 € / vuosi. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päätynyt toteamaan aloitteeseen, että torimaksuista luopumiseen ei ole pidemmällä aikavälillä taloudellisia perusteita, mutta kokeiluna voidaan kunnan 425-vuotisjuhliin liittyen poistaa torimaksut vuodelta 2020 ja seurata maksuttomuuden seurausta torikauppaan. Kunnanhallitus on tehnyt asiasta teknisen lautakunnan esityksen mukaisen päätöksen 25.3.2019 § 56 ja saattanut päätöksen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi (1.4.2019 § 14).

Kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää torimaksuista (Lautakuntien yleinen toimivalta).

Kunnassa vallitsevan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi torimaksujen keräämistä ei ole syytä poistaa v. 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. että aikaisemmasta käsittelystä huolimatta torimaksujen keräämisestä luopumiseen ei ole taloudellisia perusteita,
  2. talousarvion 2020 valmistelussa on huomioitu torimaksutuotto 11 000 €. 

Päätös

Asia jätetttiin pöydälle lisäselvityksien tekemistä varten.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvion käsittely on edelleen kesken. Kaikkia tuloja ja menoja on tarkasteltava erittäin kriittisesti kunnan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi, joista on tehty kattava säästötoimenpidelista valtuutetuille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. torimaksujen keräämisestä luopumiseen ei ole taloudellisia perusteita,
  2. talousarvion 2020 valmistelussa on huomioitu torimaksutuotto 11 000 €.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti:

  1. Torimaksuja ei kerätä kesä- ja heinäkuussa 2020
  2. Talousarvion 2020 valmistelussa tehdään 7000 €:n torimaksutuotto.