Tekninen lautakunta, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Urheiluhalli Kisalan peruskorjauksen käynnistäminen

MjuDno-2018-284

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.3.2019 § 6 päättänyt urheiluhalli Kisalan peruskorjauksesta ja laajennuksesta seuraavaa:

  1. Hyväksyy Kisalan laajennuksen hankesuunnitelman ja laajennusosan osalta urakkahintojen yhteissummana enintään viisi miljoonaa euroa.
  2. Toteaa vanhan osan peruskorjauksen siirtyvän toteutettavaksi myöhemmin kustannusten saattamiseksi vastaamaan paremmin talousarvion investointiosan varausta.
  3. Edellyttää, että kilpailutusasiakirjoissa todetaan mm., että mikäli hankkeelle varattu määräraha ei riitä eikä kunnanvaltuusto myönnä hankkeelle lisämäärärahaa, on tilaajalla oikeus hylätä kaikki tarjoukset.
  4. Edellyttää, että Kisalan laajennusrakentamisessa noudatetaan valtionavustushakemuksen liittenä olevia alustavia suunnitalmia ja piirustuksia. Toiminnallisten ja teknisten vaatimusten perusteella hyväksyttävät vaihtoehtoiset rakenneratkaisut yksilöidään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
  5. Toteaa, että hankekokonaisuus Kisalan peruskorjaus ja laajennus toteutetaan vuosina 2019-2021.


Kisalan laajennusta koskeva urakka on käynnistynyt syyskuussa 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 750 000 €:n erityisavustuksen ehtona on hankkeen peruskorjaus ja laajennus. Jos hankkeen sisältö muuttuu tulee opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdä muutoshakemus, joka voi muuttaa avustuspäätöstä.

Edellisen viranhaltijan valmistelussa ollut peruskorjauksen sisältö on pääosin suunniteltu ja peruskorjauksen taso on määritelty suunnittelukokouksessa nro9 15.5.2019.

Peruskorjauksessa tehtävät toimenpiteet sisältävät:
-seinät huoltomaalataan
-alakatot uusitaan aulat, käytävät, uusi INVA-WC
-sokkelin patolevyn asennus ja elastinen saumaus
-salaojien korjaukset
-nosto-oven tiivistys ja ympäryksen korjaus
-vesikaton kermin ja räystään sekä julkisivun pesu
-IV:n päivitys, uudet puhaltimet, kuitujen poisto, kanavien nuohous
-aulaympäristön vesikalusteet uusitaan
-rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan

Peruskorjaustarve tarkastetaan lopullisten suunnitelmien, vesikattotarkastuksen, talotekniikan tarkastelun sekä piha-alueen maaperätutkimustulosten jälkeen teknisen johtajan toimesta.

Tarkastelun jälkeen laaditaan urakkatarjouspyynnöt suunnitelmien pohjalta, mikäli peruskorjausta voidaan ryhtyä valmistelemaan. Esitetään peruskorjauksen euromääräiseksi investointiosuudeksi korkeintaan valtion erityisavustuksen määrää 750 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. oikeuttaa teknisen johtajan käynnistämään urheiluhalli Kisalan peruskorjauksen ja
  2. esittää vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 750 000 €:n määrärahavarauksen Kisalan peruskorjauksen toteuttamiseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.