Tekninen lautakunta, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä

MjuDno-2019-659

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Jukola ry on toimittanut Mäntyharjun kunnalle 17.10.2019 päivätyn kaavamuutoshakemuksen.

Hakemuksessa esitetään yleiskaavamuutoksen käynnitämistä Jukola ry:n tilalla 507-424-13-39 Niemelä Vanosen rantaosayleiskaava-alueella. Jukola ry:n toimintoja ollaan jatkossa keskittämässä ja Niemelän tila tulee mahdollisesti jatkossa siirtymään muuhun käyttöön. Yleiskaavamerkintä (YS) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta.

Kaavamuutoksen perusteena on esitetty seuraavaa: "Yleiskaavan perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi lohkotila, joka pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.Tällä hetkellä tilalle on osoitettu ainoastaan merkintä YS (Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue), joka ei mahdollista alueen muunlaista kehittämistä. Näkemyksemme mukaan alueelle sopisi hyvin esimerkiksi omarantaisia lomarakennuspaikkoja, maatilamatkailua ja / tai muuta matkailuun ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Näiden toimintojen mahdollistaminen vaatisi yleiskaavamuutoksen."

Kaavamuutoksen tekijäksi Jukola ry on valinnut Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelän.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. hyväksyy Vanosen rantaosayleiskaavan muutostyön käynnitämisen tilalla Niemelä,
  2. hyväksyy kaavan laatijaksi Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelän,
  3. päättää, että kaavatyöstä peritään taksan mukainen maksu Jukola ry:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin.