Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 28.5.2018 § 9 / Tekninen toimiala, määräaikaisten vakanssien täyttölupa

Kunnanvaltuusto 25.6.2018

§ 41 / Paloaseman rakentaminen
§ 42 / Tenniskenttien siirto
§ 43 / Skeittipuiston rakentaminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.8.2018 / Päätös sähkökaapelin asentamisesta Kallaveden ali välille Pääskyvuori-Survaanvuoret ja valmistelulupa (hakija Suur-Savon Sähkö Oy)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.5.2018 / Päätös avustuksen myöntämisestä pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen

Skeittirata / vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 11.7.2018

Eurofins Ahma Oy:

  • Jätevesitutkimus 12.6.2018
  • Jätevesitutkimus 10.8.2018
  • Talousvesitutkimuksia 3.7.2018; Mustikkatassu, VKL lähtevä, VKL raakavesi,Luuminniemi löähtevä, Luuminniemi raaka
  • Talousvesitutkimuksia 2.8.2018; Mustikkatassu, VKL lähtevä, Luuminniemi lähtevä
  • Särkimäen kaatopaikkavesi- ja kaasutarkkailu 14.6.2018
  • Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu vuonna 2017, vesistötarkkailu

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä 7.6. - 21.8.2018 (27 kpl)

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.