Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Oikaisuvaatimus tiejaoston päätökseen 20.6.2018 § 7 / Yksityisteiden perusparannusavustukset 2018

MjuDno-2018-120

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Enolahden yksityistie on jättänyt kuntaan 5.7.2018 oikaisuvaatimuksen tiejaoston päätöksestä 20.6.2018 § 7 yksityisteiden perusparannusavustukset 2018.

Enolahden yksityistien oikaisuvaatimus on seuraavan sisältöinen:

"Vaadimme muutosta Mäntyharjun kunnan perusparannusavustusten jakoon vuodelle 2018 koskien Enolahden yksityistietä.

Perusteluina esitämme seuraavaa:

- meidän tiekunnallamme on menossa merkittävä perusparannushanke turvallisuuden sekä kantavuuden parantamiseksi, olemme tehneet jo v 2017 ko. hanketta 40674,79 € edestä ja hanketta on vielä jäljellä n. 40000 € edestä. Hankkeen on suunnitellut Jyrki Hammar ja valvojana toimii aluevastaava Tanja Seppänen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

- emme ole saaneet myöskään v. 2017 perusparannusavustusta

- tiellämme on myös paljon läpikulkuliikennettä

- joillekin tiekunnille on myönnetty jopa 30 % avustus hyväksytyistä kustannuksista, mielestämme tiekuntaamme on syrjitty ko. päätöksen teossa (esim. Huopolan yt, Kallalahden yt, Lyytikkäläntien jatko)

Haemme edelleen 4000 € avustusta perusparannukseen, ja toivomme myötämielistä suhtautumista hakemukseemme."

-----

Tiejaosto myöntää kunnossapitoavustuksen lisäksi 10.000 euroa harkinnanvaraista perusparannusavustusta vuosittain tiekunnille erillisen hakekemuksen mukaisesti. Haettavien avustusten määrä on huomattavasti suurempi kuin avustukseen varattu rahamäärä. Peruslähtökohta on tasapuolinen kohtelu pitemmällä aikavälillä. Jos tiekunta saanut avustusta viimeisen kolmen vuoden aikana niin silloin ei yleensä ole harkinnanvaraista avustusta myönnetty. Enolahden yksityistielle on myönnetty vuonna 2016 1.000 euroa harkinnanvaraista avustusta.

Vuoden 2018 harkinnanvaraisesti myönnettävä 10.000 euron avustus on jaettu jo kokonaan eikä tiejaostolla ole enää myönettävää avustusrahaa jäljellä. Avustus maksetaa tiekunnille toteutuneitten kustannusten mukaisesti maksutositteita vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hylkää Enonlahden yksityistien oikaisuvaatimuksen tiejaston 20.6.2018 § 7 yksityisteiden perusparannusavustukset 2018 päätöksestä.

Myönnettävä perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja tiejaoston päätös on ollut yksimielinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Enolahden yksityistie, kunnossapitopäällikkö