Tiejaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajat ovat Janne Haajanen ja Tapio Hämäläinen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).