Tielautakunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuoden 2016 tilinpäätös / tielautakunta

MjuDno-2017-88

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilinpäätösohjeen mukaan tilinpäätökset tulee käsitellä lautakunnissa viimeistään 3.3.2017.

Tielautakunnan vuoden 2016 tilinpäätös on esitetty liitteessä. Tilinpäätös on valmisteltu ohjeen mukaan valmiille vuoden 2016 talousarvion tekstipohjalle.

Tuloslaskelman mukaan tielautakunnan toimintakulut ovat 149 188 € (tot. 97,2 %). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tielautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).