§ 5 Pöytäkirjojen julkaisu verkossa

Lataa 

MjuDno-2018-424

Päätöspäivämäärä

20.6.2018

Päätöksen tekijä

hallinto- ja talousjohtaja

Päätöksen perustelut

Julkisuuslaki (621/1999)
Henkilötietolaki (523/1999
EU:n parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) - jatkossa EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (sovelletaan 25.5.2018 lukien).

Päätös

Mäntyharjun kunnan vuoden 2016 ja sitä aikaisemmat pöytäkirjat poistetaan kunnan verkkosivuilta.

Allekirjoitus

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut