§ 2 Kansalaisopistoretkien sekä ryhmien pääsylippujen ja matkapalveluiden hankinta lukuvuonna 2019-2020

Lataa 

MjuDno-2019-76

Päätöspäivämäärä

24.1.2019

Päätöksen tekijä

kansalaisopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hankinnat ylittävät toisinaan 1000 euron rajan, minkä vuoksi niistä tulee tehdä viranhaltijapäätös ja ne tulee esim. bussimatkojen osalta kilpailuttaa kevyellä menettelyllä. Hankinnat eivät kuitenkaan ylitä 3000 euron rajaa ja jäävät siis suurimmillaankin mikrohankinnoiksi. Ne eivät siis ylitä kansallista hankintarajaa.

Kunnan hankintaohjeen mukaan mikrohankinnat (1000-3000 euroa) vertaillaan esim. sähköpostitarjousten kautta. Tarjouspyynnöt tehdään vähintään kolmelle, ensisijaisesti oman paikkakunnan yritykselle. Tätä voidaan toteuttaa esim. bussimatkahankinnoissa.

Sen sijaan esim. eri kulttuuriesitysten lippuja ei voida kilpailuttaa.

Hankintalaki
Mäntyharjun kunnan hankintaohje
Mäntyharjun kunnan hallintisääntö
Sivistysjohtajan yleinen päätös 5 § /2017
Mäntyharjun kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohje 2019

Päätös

Päätän, että

- em. lukuvuoden 2019-2020 opiston eri ryhmiin ja muuhun toimintaan liittyvät matkapalvelu-, pääsylippu- yms. ostot voidaan hankkia kulloinkin tarkoituksenmukaiselta taholta ja ensisijaisesti omalta paikkakunnalta, mikäli jokainen hankinta on alle 1000 euroa.

- arviolta 1000-3000 euron matkapalveluhankinnat tulee hintavertailla edellä kuvatusti ensisijaisesti paikkakunnan yrittäjien kesken (väh. kolme) ja kilpailutusasiakirjat tulee toimittaa opiston toimistoon. Erillistä hankintapäätöstä ei kuitenkaan tarvita myöskään 1000-3000 euron matkapalveluhankinnoista, vaan tämä päätös kattaa hankinnat.

- pääsylippujen hankinnan kattaa myös tämä päätös. Syntyneet kulut edelleenlaskutetaan osallistujilta (ryhmät) ja opistoretkien osalta ne pyritään lähtökohtaisesti laskemaan mukaan osallistujilta laskutettavaan matkahintaan.

Allekirjoitus

Heli Tirri, kansalaisopiston rehtori

Organisaatiotieto

Sivistyspalvelut